Icon image for server: BumblleBall
BumblleBall
                                    Po?te si zahra? na náš nový Skyblock server s mnohými vymoženos?ami , ktoré na iných serveroch len tak ?ahko nenájdete.
Server beží na verzii 1.12.2 , ale nemusíte sa bá? , že by to bolo zle optimalizované, pretože sú za tým hodiny a hodiny roboty.
                               
Current statistics
Players online 0 / 0
Version Could not get version
Votes 0
Server is currently not online

1.12
skyblock
Advertisement
advertisement
Actions
Copy Ip
Vote
Monthly top voters
There are no votes yet